Vuorovaikutus on kanssakäymistä toisen ihmisen kanssa puheen ja kuuntelun kautta. Lisäksi siinä on otettava huomioon: etäisyys ja läheisyys, kosketukset, kehon liikkeet ja asennot, ilmeet ja eleet ja hiljaa oleminen.Vuorovaikutuksesta 7% on sanoja, 55% sanatonta viestintää eli ilmeet, eleet, asennot, jne. ja 38% oheisviestintää eli äänenpainot, puheennopeus, tauot, jne.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />